0

Proje Yönetimi

Serim Alüminyum için proje yönetimi, üstlenilen her projede insan gücünü ve diğer kaynakları, modern teknikler kullanarak yönlendirmek ve koordine etmektir. işte başarının ana unsurunu oluşturan Proje Yönetimi, minimum maliyet, zamanında teslimat ve montaj, kalite ve müşteri memnuniyeti gibi önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmamızı da sağlamaktadır.
Yeni fikirlerin cesaretlendirilmesi, teknoloji bazlı çözümlerin desteklenmesi; rekabetçi ve yenilikçi iş tecrübesini sürdürülebilir kılmak, etkin proje yönetiminin ilk basamakları iken; kalite kontrolü, planlanan sürede iş teslimi ve iş güvenliği gibi kriterlerin, yüksek bir müşteri sadakatini beraberinde getirdiğini de yıllardır tecrübe etmekteyiz.